عکس HD
four-sisters-suicide-because-of-dowry
0

بی پولی

four-sisters-suicide-because-of-dowry

سلامتی دوتا اشک…..

یکی اشکی که عروسوسط رقص ریخت و همه گفتن اشک شوقه……….

یکی اشکی که ده متر اون طرف تر از چشم جوونی سرازیر شد که داشت به عروس قصه هاش نگاه میکرد

که واسه بی پولینتونست بهش برسه.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.