عکس HD
betrayed-of-love
0

مطالب عاشقانه شکست و خیانت در عشق

برایش نوشتم:
“به امید فردای بهتر”
دو هفته بعد شنیدم ازدواج کرد !
بعدهـــــــــــا فهمیدم
آن روز “الف” فردا را
یادم رفته بــــــــــود

❤   ❤    ❤   ❤   ❤   ❤

کاش وقتي زندگي فرصت دهد
گاهي از پروانه ها يادي کنيم

کاش بخشي از من خويش را
وقف قسمت کردن شادي کنيم

کاش تا آسمان باراني ست
از زلال چشمهايش تر شويم

از نگاه زرد گلدانهايمان
کاش با رغبت پرستاري کنيم

کاش دلتنگ شقايق ها شويم
به نگاه سردشان عادت کنيم

کاش شب وقتي که تنها مي شويم
با خداي ياس ها خلوت کنيم

❤   ❤    ❤   ❤   ❤   ❤

و شکستم ، و دويدم ، وا فتادم

درها به طنين هاي تو وا کردم.
هر تکه نگاهم را جايي افکندم، پر کردم هستي ز نگاه.
بر لب مردابي،
پاره ي لبخند تو بر روي لجن ديدم، رفتم به نماز.
 در بن خاري،
ياد تو پنهان بود،
برچيدم،
پاشيدم به جهان.

بر سيم درختان زدم اهنگ زخود روييدن،
و به خود گستردن.

و شياريدم شب يک دست نيايش،
افشاندم دانه ي راز.

و شکستم آويز فريب.

و دويدم تا هيچ.
و دويدم تا چهره ي مرگ،
تا هسته ي هوش.
و فتادم بر صخره ي درد.
از شبنم ديدار تو تر شد انگشتم،
لرزيدم.

وزشي مي رفت از امنه اي،
گامي همراه او رفتم.

ته تاريکي،
تکه ي خورشيدي ديدم،
خوردم،
و ز خود رفتم،
و رها بودم.

❤   ❤    ❤   ❤   ❤   ❤

پاييز مي شوم

در نگاه تو

وقتي آشنا نيست نگاهم برايت

پاييز مي شوم

در حس خود

وقتي آشنا نيست

اين حس

حتي براي خودم !

پاييز مي شوم

در اين برگ ريزانِ

حس هاي آشنا !

و باراني

در اين برهوت بي حسي !

من بي تو ، خود پاييزم

زاده بهار … حوالي پاييز !

تو بي من

پاييز را چگونه حس مي كني؟

پاييز مي شوم

اما فرو نخواهم ريخت

هنوز آنقدر برگ هاي زرد را شبيه نيستم!

پاييز ميشوم

و مي بارم

همچون باران هاي پاييزي

بي دعوت … ناگهاني … زود گذر … سرد … اما زيبا !

من از پاييز مي ترسم

سردم شد

مگر كجاي اين كلمات

ديگر نفس نكشيدي ؟!

پاييز شدم

حتي اگر بيايي هم

براي آمدنت دير است !

بيا ..

❤   ❤    ❤   ❤   ❤   ❤

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.