عکس HD
delnavaste
0

دلنوشته

 

همه مـی گویندبیخیالش…

لیــاقـــت نداشـت


نمـــی دانـنــــد کـــه تــــــــو

فـقـط دوستـــم نــداشتـی

هـمـیــــن …

* * * * * * * * * * * *

 

اين روزا

حالـــــم اونـــقد خرابــــه

اونقـــد دلتنــــگم

اگـــــــه …

خـــــــدا هـــم بگــه باهــــات قهـــــرم

ميـــگم :

هرطــــور راحــــتي
* * * * * * * * * *
عشق یعنی

پیر شدن در جوانی

عشق یعنی

سفید شدن موهایی

ک روزی آرزو داشتی

با دستت نوازششان کنی

عشق یعنی 

کم آوردن ابر

پیش بارش نگاهت

عشق یعنی

آرام گرفتن در آغوش خیالی عشقت

عشق یعنی

جدایی…

* * * * * * * * * * * * *

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.