عکس HD
38658674771883474576
0

جملات عاشقانه کاش بیایی پیشم

بازشعرهایم بوی تورا گرفته اند
ومن درخواب هم تورامیبینم
چه طعم شیرینی دارد خوابی که با رویای توهمراه است
حتی اگر برای لحظه ای به کوتاهی یک سلام باشد‎
** ** ** ** ** ** ** **

پاییز که ازراه می رسد ‎
خاطرات جان دوباره میگیرند‎
روی صحنه ذهنم
شروع به بازی میکنند‎
ومن تماشاچی تنها و همیشگی آنها ‎
با بعضی می خندم ، بابعضی گریه میکنم‎
پاییز‎
باران‎
فرش رنگارنگ خیابان‎
صدای خش خش برگها ‎
همه و همه برایم شعرزندگی می خوانند‎
برای من سال نو باپاییز آغاز می شود ‎‎

** ** ** ** ** ** **

روحم باتو تازه می شود
مثل دیدن جوانه های زیبای بهاری‎
مثل بوسه های دریا به شنهای داغ ساحل
لمس خنکای روح بخش باد پاییز وقتی صبحدم صورتم را نوازش میکند‎
حتی با نوشیدن یک فنجان قهوه داغ هنگام بارش اولین برف زمستانی پشت پنجره ‎‎‎‎

** ** ** ** ** ** **

ای یار
سیگارت را به یادم روشن کن
تا ببینی درچه آتشی میسوزم
وباهرپک بوسه ای برلبانم بنشان
تا حس کنی دوریت چگونه نابودم میکند

** ** ** ** ** ** **

گویی نبودنت طوفانی است که  درونم را به لرزه درآورده است
من تکیه برباد نمیزنم
ازباد به آغوشت پناه می آورم

** ** ** ** ** ** **

پاییزامسال رنگ وبوی هیچ فصلی را ندارد
بدون باران هیچ فصلی زیبا نیست
حتی پاییز

 , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.