عکس HD
allax (5)
0

جملات عاشقانه عشق

مسافری خسته ام ‎
پرازدردورنج روزگار‎
پرازعاشقانه های مدفون شده‎
پرازبغض فروخورده‎
من آبستن هزاررنجم‎
وتو فرشته منی که آمدی‎
تا روحی دوباره به تن این خسته بدمی‎
مرهمی شوی برزخمهای گذشته ام ‎
چگونه بگویم تو نه سایه ای نه باد‎
توخود خود عشقی‎
خود خود زندگی‎
توهمه کس منی‎‎

**** **** ***** ****

حال و هوای احساسم چه سرد شده
به قدر تمام تنهایی ام
فرسنگها زیر صفر
یخ زده
خون در رگ هایم
احساسم
با تلنگری دراعماق وجودم فرو میریزد
مثل‌ آدم برفی
سرد و بی روح
خورشید روزگارم یادت بخیر
رفتی و بردی با خود
قلب مرا…
احساس مرا…
شعر مرا…‎

**** **** ***** ****

من و یک دنیا فاصله ‎
من و یک دنیا بی قراری‎
من و یک دنیا چشم انتظاری‎
تونیستی ومن درخیال‎
آمدنت راچه صبورانه ‎
با عقربه های خسته روی دیوار‎
و سلامت را چه عاشقانه ‎
با جاده بی انتهای انتظار‎
تقسیم می کنم‎

**** **** ***** ****

نفسم‎
به نفست‎
بند است و تو نیستی‎
انگار‎
من بی تو تنها‎
می میرم‎

**** **** ***** ****

, , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.