عکس HD
allax_.ir_1
0

جملات عاشقانه زیبا

جدایی رو میخوای؟

اگه ته دلت همینه خب بهم بگو عزیزم

گفتم دوستت دارم گفتی من هم…….
گفتم عاشقت هستم گفتی من هم….
گفتم تنها هستم گفتی من هم……
گفتم می خواهم با تو باشم گفتی من هم………
گفتم تا همیشه سکوت کردی….

آخرین لحظه ی رفتن تو یادم نمی ره
اشکا دونه دونه رو گونه ی من نشسته بود
دلم از جور زمونه خسته بود
وقتی که تو بوسه هاتو می دادی
انگاری اتیش به قلبم می زدی
نوبت من که رسید انگاری دیرت شده بود
عشق بی دلیل من دست و پا گیرت شده بود
با نگاه تو به ساعت دل من شکست و ریخت
شیشه ی عمر منم تموم شد و هیشکی ندید

یادت نره اگه ته دلت همینه بهم بگو


ناخوش شده ام درد تو افتاده به جانم

باید  چـــه  بگویم  به  پرستار  جوانم ؟؟

باید چه بگویم ؟ تو بگو، ها ؟ چه بگویم

وقتی کـــه ندارد خبــــر از درد نهانم ؟

تب کرده ام امــا نه به تعبیر طبیبان

آن تب که گل انداخته بر گونه ی جانم

بیمـــــاریِ  من  عامل  بیگانـــه  ندارد

عشق تو به هم ریخته اعصاب و روانم

آخر چه کند با دلِ من علم پزشکی

وقتی که به دیدار تو بسته ضربانم ..؟

لب بسته ام از هرچه سوال ست و جواب ست

می ترسم  اگـــر  بـــــاز  شود  قفــل دهانـــم…

این دست پرستار به تلبیس دماسنج

امشب بکشد نام تـــو از زیـر زبانــم !

می پرسد و خاموشم و… می پرسد و خاموش…

چیزی کــــه عیان ست چه حاجت به بیانم


 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.